మున్సిపాలిటి మరియు నగర పంచాయత్ లు

మున్సిపాలిటి కమీషనర్ ల్యాండ్ లైన్ మొబైల్ నెంబర్
విజయనగరం శ్రీ టి.వేణు గోపాల్ 08922-222923 9849905791
బొబ్బిలి శ్రీ హెచ్.శంకర్ రావు 08944-255397 9849905792
పార్వతీపురం శ్రీ ఎస్. శ్రీనివాస రావు 08963-221053 9849905795
సాలూరు శ్రీ యం యం నాయుడు 08964-252237 9849905794
నెల్లిమర్ల నగర పంచాయత్ శ్రీ టి జయరాం 08922-222923 9177687657