వార్తలు

వడపోత:
జలవనరుల ప్రాజక్టులను త్వరిత గతిన పూర్తిచేయాలని ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్

జలవనరుల ప్రాజక్టులను త్వరిత గతిన పూర్తిచేయాలని ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్జలవనరుల ప్రాజక్టులను త్వరిత గతిన పూర్తిచేయాలని ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్

వివరాలు వీక్షించండి
స్పందన కార్యక్రమం కోసం ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్

స్పందన కార్యక్రమం కోసం ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్CM Video Conference on 30-07-19

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు

మెడికల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు యొక్క తాత్కాలిక జాబితా స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు

పైడితల్లి పండుగ టికెట్స్ పైడితల్లి పండుగ టికెట్స్ మీద ప్రెస్ నోట్

వివరాలు వీక్షించండి